boosting
your perfomance

LEAN ENERGY - LEAN to GREEN

Zmniejszenie o 20% zużycia energii na jednostkę produkcji

​Koszt zużycia energii dla wielu firm wciąż jest zbyt duży. Poprawa ich efektywności energetycznej może być ważnym elementem wpływającym na konkurencyjność. Ale w jaki sposób rozwiązać ten problem ze swoim zespołem?

Czy wiesz, jaki udział stanowi koszt zużycia energii (lean energy) w kosztach produkcji? Od 10% do 30% obecnej produkcji. Jest to istotna wartość, którą trzeba wziąć pod uwagę, jako źródło postępu prowadzącego do konkurencyjności.

Industrial Best Practice (IBP) dokonał obserwacji,  z której wynika, że redukcji i kontroli kosztów energii nie można sprowadzić tylko do zmian technicznych  (sprężarki o zmiennej prędkości, oświetlenie LED).

Zmiana podejścia

Podejście „Lean to Green” jest w pełni zgodne z normą ISO 50001. Norma ta pozwala określić politykę wskazującą na bardziej efektywne wykorzystanie energii. Wszystko w oparciu o dane, które pomagają lepiej zrozumieć wykorzystanie i konsumpcję energii, a także wyznaczyć cele do osiągnięcia i zmierzyć wyniki zastosowanych działań.

Jak działają eksperci IBP?

Przede wszystkim pracują nad zmianą świadomości i zachowania użytkowników energii. Kolejny aspekt to kontrolowane zmniejszanie strat (naprawy i sprytne zmiany) poprzez stosowanie zasad Lean Manufacturing w dziedzinie energii i jednoczesne niezaniedbywanie dobrze rozumianych aspektów technicznych.

Proste i skuteczne metody, którymi posługują się eksperci IBP, powodują zwrot kosztów inwestycji w czasie krótszym niż rok.

Dzięki wdrożeniu działań „Lean to Green” eksperci z IBP pomagają przedsiębiorstwom nie tylko ograniczyć koszty zużywanej energii, ale także dążą do rozwoju kultury poszanowania środowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

                                                                        

IBP może również zaoferować kompleksowy projekt,  który pozwoli na obniżenie emisji CO2, przy użyciu  jak najbardziej efektywnego (dostępnego na danym obszarze) medium do produkcji energii.  We współpracy z partnerami IBP może poprowadzić pełne zarządzanie projektem, w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania do jego realizacji.

Lean Enegry - zapraszamy!