boosting
your perfomance

Lean Manufacturing jest logicznym zestawieniem praktyk, metod i narzędzi, które napędzają każdą firmę do większej redukcji kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Jeśli Lean Manufacturing jest realizowany prawidłowo, firmy mogą spodziewać się wyników poprawy i wydajności w postaci liczb dwucyfrowych. Oto przykłady usprawnień, których można oczekiwać od pomyślnego wdrożenia narzędzi Lean:

 • Bezpieczniejsze środowisko pracy
 • Znaczne obniżenie poziomu zapasów
 • Eliminacja przestojów z powodu braków części zamiennych
 • Drastyczne zmniejszenie dostaw
 • Terminowość dostaw - 100%
 • Zwiększone wykorzystanie inwestycji
 • Wyższy poziom produkcji
 • Redukcja przestojów sprzętu
 • Lepsza jakość, mniej odpadów
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni
 • Zmniejszona ilość czasu wymiany
 •   ...