boosting
your perfomance

Zarządzanie Projektami

PDF

 • Cel

  Celem szkolenia jest:

  Poznanie i zrozumienie logiki Project Management jako skutecznej metody wprowadzania istotnych, często złożonych i trudnych zmian w firmie. Poznanie zasad organizacji projektu oraz roli i wymaganych kompetencji poszczególnych uczestników projektu. Poznanie zasad, metod oraz praktycznych narzędzi planowania, realizacji oraz monitorowania działań w ramach projektu. Poznanie metod oraz narzędzi podnoszących motywację i zaangażowanie uczestników projektu. Poznanie metod zapewniających akceptację zmian wprowadzanych w wyniku realizacji projektu.

  Po zakończaniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • odpowiednio przygotować projekty i skutecznie nimi zarządzać na każdym etapie ich realizacji;
  • stosować właściwe, praktyczne narzędzia planowania, realizacji i monitorowania w celu osiągnięcia złożonych parametrów projektu;
  • zarządzać ryzykiem występującym na każdym etapie realizacji projektów z wykorzystaniem praktycznych narzędzi;
  • motywować i angażować pracowników różnych obszarów firmy dedykowanych do projektu nie zmniejszając ich zdolności do wykonywania bieżących zadań;
  • prowadzić efektywne spotkania zespołu projektowego zapewniając osiąganie postawionych celów;
  • uzyskiwać trwałą akceptację zmian wprowadzanych w wyniku realizacji projektu.
 • Grupa docelowa
  • Członkowie zarządu nadzorujący obszary zaangażowane w realizację projektów;
  • Dyrektorzy techniczni, menedżerowie operacyjni;
  • Menedżerowie projektów i przyszli menedżerowie projektów;
  • Kluczowi uczestnicy zespołów projektowych.
 • Program szkolenia

  1. Istota podejścia Project Management.

  • Czym jest projekt.
  • Parametry sukcesu projektu.
  • Co to jest zarządzanie projektem.
  • Organizacja projektu.
  • Mapa drogowa projektu.
  • Skuteczne zarządzanie projektem kluczowym czynnikiem sukcesu firmy.

   2. Określenie potrzeb projektowych.

  • Podejście funkcjonalne.
  • Kryteria analizy.
  • Ocena ryzyka.

  3. Przygotowanie i planowanie.

  • Wstępna specyfikacja techniczna.
  • Karta projektu.
  • Oczekiwane rezultaty.
  • Główne parametry projektu.
  • Kryteria porównania i wyboru scenariusza.
  • Studium wykonalności projektu.
  • Analiza kosztów / korzyści.
  • Użyteczne narzędzia.

  4. Zarządzanie projektem.

  • Cykl życia projektu i punkty kontrolne.
  • Monitorowanie przebiegu realizacji.
  • Dynamika zarządzania projektem - systemowe przyspieszenie realizacji, reagowanie na zakłócenia.
  • Narzedzia stosowane w każdym etapie realizacji projektu.
  • Zarządzanie wizualne - "Project war room."
  • Praktyczne narzędzia do wykorzystania na każdym etapie realizacji projektu.
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja.
 • Metoda prowadzenia szkolenia
  • Interaktyne, dynamiczne prezentacje obejmujące m.in. najlepsze praktyki biznesowe - koncentracja na praktycznych, użytecznych metodach i narzędziach;
  • Ćwiczenia w małych grupach z wykorzystaniem studiów przypadków - uczestniucy zarządzają konkretnymi projektami w hipotetycznej firmie;
  • Po zakończeniu szkolenia test sprawdzający poziom nabytej wiedzy potwierdzony certyfikatem;
 • Warunki przyjęcia
  • Szkolenie to nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.
 • Trener

  Wojciech Sobina,  Industrial Best Practice

  • 26 lat doświadczenia w zarządzaniu różnorodnymi projektami ( inwestycje, zmiany organizacyjne i techniczne ), w różnych organizacjach - od sektora MŚP do korporacji międzynarodowych, w firmach krajowych i zagranicznych. 
  • Doświadczony trener i coach, specjalizujący się w programach menedżerskich.
 • Czas trwania i koszt
  • 2 dni ( 16 godzin )
  • 1500 PLN NETTO / osoba - możliwość redukcji powyższej ceny w zależności m.in. od liczby zgłoszeń z danej firmy.
  • Cena obejmuje obiad oraz przerwy kawowe.
  • Cena nie obejmuje zakwaterowania.
 • Uczestnicy
  • Maksymalnie 12 uczestników.
  • Minimalnie 8 uczestników
 • Zapisz się
  Na chwilę obecną najbliższy termin szkolenia nie jest jeszcze znany. Aby zapisać się na listę oczekujących, kliknij tutaj