boosting
your perfomance

UTRZYMANIE RUCHU - LEAN MAINTENANCE

Zmniejszyć koszty utrzymania ruchu,
zwiększając jego skuteczność

Czy wiesz, że całkowity koszt utrzymania ruchu stanowi około 3-7% wartości odtworzeniowej majątku zakładu produkcyjnego? Obejmuje to koszty pracy, części zamiennych i podwykonawstwa. Na przykład, jeśli aktywa zakładu stanowią 100 mln €, budżet na utrzymanie obiektu będzie wynosić około 5 mln € rocznie.

Czy jesteś pewien, że nie wydaje się więcej niż powinno?

  • Czy twoja strategia utrzymania ruchu jest jasno określona?
  • Czy twój model biznesowy utrzymania ruchu jest znany i zoptymalizowany ?
  • Czy używasz najlepszych sprawdzonych praktyk w dziedzinie zarządzania i optymalizacji procesu UR ?

Industrial Best Practice (IBP) pomoże Ci odpowiedzieć na te pytania :

  • Oferując odpowiednie szkolenia, aby zrozumieć podstawowe, kluczowe procesy UR i najlepsze praktyki międzynarodowych liderów.
  • Przyczyniając się do mierzenia skuteczności istniejącego systemu organizacji, konstruując score card, a także road map, dążyć do doskonałości w dziedzinie UR .
  • Towarzysząc podczas transformacji, szkoląc kadry coaching menedżerów i inżynierów odpowiedzialnych za proces UR.

Podejście Lean

Dziś, aby być konkurencyjnymi w gospodarce światowej fabryki czerpią z „Lean Manufacturing”. Kluczowym elementem podejścia Lean jest zmniejszenie zapasów „w trakcie realizacji” (WIP). Jest to trudne do opanowania, gdyż awaria jednej maszyny powoduje przestoje całej linii. IBP może pomóc opracować odpowiednią strategię utrzymania ruchu dla każdego urządzenia, w zależności od wpływu na przepływ produkcji.


Jaki jest koszt awarii? Przyjmuje się 500 € za godzinę za samodzielną maszynę, 2 500–10 000 € za godzinę dla linii komórkowej lub produkcji. IBP pomoże zredukować czas przestojów poprzez zastosowanie prostych narzędzi Lean, TPM oraz podstawowe metody utrzymania ruchu.

   

 

 

 

Poprzez zrozumienie biznesu utrzymania ruchu i wprowadzenie najbardziej znanych, najlepszych praktyk w tej dziedzinie, można zaoszczędzić conajmniej 15% jego całkowitych kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności sprzętu i dostępności maszyn (OEE, wydajność produkcji ).